1.        Каква е ползата от оптимизатора и какво всъщност прави той?
       Намалява транспортните ви разходи чрез подобряване и оптимизиране работата на двигателя на Вашия автомобил. Същевременно увеличава удоволствието от шофирането чрез увеличаване на мощността до 10%, вследствие подобреното изгаряне на горивото. Има и значителен екологичен ефект - силно намаляват вредните газови емисии, което особено ясно се вижда при автомобили без катализатори. При коли с катализатор се удължава животът му поради намалялото замърсяване на активната повърхност.

2.          Какъв е точният ефект от приложението на горивния оптимизатор К3 ?
-        При инжекторни двигатели, ползващи бензин - 20-22% икономия и до 10% повече мощност.
-        При дизелови двигатели с ламбда сонда - 17-18% икономия и до 10% повече мощност.
-        При инжекторни двигатели, работещи с пропан-бутан и метан - в зависимост от това дали имат аванспроцесор, от 20 до 35% /виж пояснението  във въпроса за газовите уредби по-долу/.
-        При карбураторни двигатели с обикновени газови уредби - 25-35%, с ръчна донастройка на изпарителя, както и на предварението от делкото с приблизително + 3 градуса.
Оптимизаторът К2 е със същите показатели, но се препоръчва само при коли каращи на бензин и дизел. Предпочитан вариант е при налични особености в конструкцията на колата и трудност за монтаж на оптимизатора К3.

3.        При всички ли автомобили и видове горива работи оптимизаторът?
За самонастройка на двигателя е необходимо да има работеща обратна връзка /closeloop/ между ламбда сондата /кислородния датчик/ и компютъра. Такава има при всички бензинови инжекторни двигатели, дизелови двигатели снабдени с ламбда сонда /основно произведени след 2003-2005 г./, всички газови и метанови инжекторни уредби. При обикновени газови уредби се налага донастройване на изпарителя след изминаване на първоначален пробег от 50-100 км. с монтиран оптимизатор.  При по-големите обеми двигатели /примерно 2,0-3,0 л/, има малко по-висок ефект, с 2-3% повече в сравнение с по-малките /1-1,8 л./

4.        Ефектът веднага ли се забелязва, могат ли да се отчитат резултати непосредствено след монтажа на оптимизатора?
       Ефектът започва се усеща след изминаване на 20-30 километра или след 10-15 минути работа на двигателя на свободен ход. Може да се наблюдава и чрез намаляване на моментния разход на екрана на бордкомпютъра /при самонастройка през обратната връзка/. За стабилизиране на ефекта и пълни резултати е необходимо изминаване на 50-100 км при среден по обем двигател /1,8-2,0 л./ или работа на свободен ход в продължение на 1-2 часа. При обикновените газови уредби се забелязва излишък на мощност, който след донастройката се превръща в икономия.

5.        Има ли специфични случаи, при които оптимизаторът е с намалена ефективност?
       При голямото разнообразие на двигатели и горивни уредби е логично да има някакъв процент такива случаи. Това основно са:
-   обикновени дизелови двигатели, при които няма обратна връзка. Там липсва ламбда сонда и въпреки, че оптимизаторът работи и променя горивото, без реглаж на ГНП /което обикновено е проблемно и затова не се препоръчва/ няма как компютърът на колата да обедни сместа автоматично и превърне повишената мощност от подобреното гориво в икономия. Остава единствено ефектът от по-лекото натискане на педала поради повишената мощност, който е в рамките на 3-5%. При такива дизелови двигатели и по-стари автомобили с лоша аеродинамика са наблюдавани още десетина процента допълнителна  икономия - при движение на колата с висока скорост по магистрала /над 120 км/ч/. Предстои да се изясни защо се получава този резултат.
-    При определен модел бензинов инжекторен двигател /на концерна WV /Фолксваген/ - използван при  Голф 4, Шкода Октавия, Поло Флай/ има недостатъчно добра обратна връзка и самонастройка поради особеност в електрониката и датчиците. В момента въпросът се изследва, за да се препоръчат съответни мерки /подмяна на датчик, софтуер или др./ Поради практически доказания факт, че при тези автомобили не работи режимът на самонастройка, не се препоръчва използването на оптимизатор без ръчна донастройка /възможна основно при газови уредби/

6.        Защо като действа така добре горивният оптимизатор, все още не се използва от автомобилопроизводителите?
       Можем само да предполагаме, но според нас  - по няколко причини. Първо - това е много евтино устройство със сериозен краен резултат, а в бизнеса с автомобили това е проблем. Парадоксално е, но при положение, че от производителите се инвестират ежегодно огромни средства за увеличаване на ефективността на двигателите с 2-3%, на никого не е нужно радикално подобрение, защото трябва да се уволнят цели изследователски екипи и някой да отговаря за похарчените фондове. На второ място, има твърде много подобни устройства с нулев или доста спорен ефект, които са тествани там, установено е че не работят и дискредитират идеята като цяло. Така изобщо не се стига до някаква практическа проверка на поредното изделие. На трето място - нашият горивен оптимизатор е български, нов продукт и не е още достатъчно известен в съответните среди /което се очаква да стане в близко време/. Тогава въпросът ще отпадне.

7.        Защо точно вашият оптимизатор работи добре, а останалите подобни устройства на пазара не?
       Оптимизаторите К1, К2 и К3 са създавани в течение на дългогодишно усъвършенстване на продукта ни. Най-лесният за монтаж и с отлични резултати оптимизатор К3 е в процес на патентоване и е разработка, основана на няколко научни открития на екипа ни, имащи световна новост и значение. На второ място - ние сме преди всичко производители и потребители, а не просто търговци или вносители на неизвестно как работещо изделие. Това, което обещаваме като резултат, е минало през ума, ръцете и очите ни и е точно и конкретно - в рамките на 1-2 процента разлика в ефективността при всеки конкретен автомобил.  Тествано е от нас и сме го видяли на практика, затова заставаме лично зад това което казваме тук.
       За съжаление, масово е разпространена практиката в рекламите да се завишават значително истинските възможности на конкурентните продукти, като се обещават неща, които просто не са верни. През десетилетията са се появявали и изчезвали десетки такива устройства - и никое от тях не е като нашето, защото следват една и съща погрешна  теория и съответно логика на конструиране. Затова в потребителите се е създало огромно недоверие към такива неща - което е абсолютно оправдано и за което имат вина търговците и производителите им.
       Ние от своя страна даваме писмена гаранция за връщане след тестов период в рамките на 1 месец, приложена  към инструкцията в комплекта /плюс пълна гаранция за 5 години/. Това би трябвало да убеди клиентите ни, че това което казваме, е точно така и нашето устройство не работи с ефективност от 0 до 30-40%, както е в рекламите на другите, а точно толкова, колкото посочваме за конкретната горивна уредба, вид гориво, двигател и начин на монтаж. 

8.        Кой и къде произвежда горивния оптимизатор, кои са причините наложили разработката му?
       Оптимизаторът е разработен първоначално за лично ползване, от гледната точка на частен потребител, пътуващ ежедневно с личния си автомобил по над 100 км. Започнахме този проект  поради нарасналите ни транспортни разходи, вследствие покачването на цените на горивата в последните години. Изпробвахме на практика няколко подобни продукта, предлагани на българския и външния пазар и доказахме за себе си слабата им ефективност в реални пътни условия. Така след тригодишна изследователска дейност и над десет прототипа, създадохме добре действащо устройство с най-високата възможна ефективност, която позволява конкретната технология. Оптимизаторът се произвежда от компанията разработчик - "Кадуцеус България" ЕООД в гр. Ловеч, като ползваме компоненти от внос или производство в страната. Разполагаме и с няколко уникални машини и прибори за производството, които сме разработили сами.

9.        На какъв принцип е основано действието му?
       Оптимизаторът К3 преструктурира силно горивото на молекулярно ниво, като намалява вискозитета му и се променят някои негови химически свойства. То гори малко по-бавно и доста по-пълно и мощно. Съответно и двигателят увеличава мощността си поради подобреното изгаряне, а електрониката на колата я преобразува в икономия при запазване на стила на каране. Основните датчици, които е важно да работят коректно, са кислородния /т.нар. ламбда сонда/ и детонационния /нок сензор/. Ако ги има и са изправни, колата автоматично се настройва на по-къси горивни импулси и подходящото предварение на запалването /аванс при дизелите/. Ако някой от тези датчици не е наред или ги няма въобще, имате само повишена мощност, но икономията е сравнително малка, защото е в резултат само на по-лекото натискане на педала /в рамките на 3-5%/. При пропан-бутан, с подходяща настройка на колата /предварение от +15 градуса на високи обороти чрез ТАП - аванспроцесор, или делко/ е регистрирана икономия над 35 % при запазване на мощността и динамиката.
Обработката на горивото с магнитно поле като процес е позната от десетилетия, но досега всички такива устройства са базирани на погрешното виждане, че усилването на полето или използването на редуващи се, противоположни магнитни полета водят до по-голям ефект. Оказа се, че това не е така. За да проверим теорията, ние първоначално тръгнахме по този път. Той не ни отведе до значими резултати, въпреки че тествахме мощни магнитни полета със сила десетки хиляди гауса, както и различни полимагнитни структури. В течение на нашите изследвания, ние открихме специфична област от магнитните силови линии. В съчетание със някои електронни елементи и специфични бобини, постигнахме особено силно катализиращо действие върху въглеводородните горива - над три пъти повече от установеното досега. Нашата защитена правно и технически схема, въплътила това откритие на практика в оптимизатора К3, дава отличен резултат, който се вижда ясно и след много кратко време на употреба. В интерес на лесния и многовариантен монтаж решихме оптимизаторът К3 да е с модулна конструкция /за разлика от проточните К1 и К2/, позволяваща бързо да се приложи от неспециалист. Лесният демонтаж и употреба на друг автомобил също е възможен, в рамките на 5 минути.

10.        Какви особености има при газови уредби - пропан-бутан и метан?
       При пропан-бутанови и метанови уредби има два варианта - те да са инжекторни или обикновени. Инжекторните поддържат връзка между газовия компютър и бензиновата ламбда сонда, което дава възможност да работи обратната връзка между качеството на изгаряне и големината на инжекторното време. Т.е. нещата са както при бензиновите и дизелови двигатели с такава връзка и колата се самонастройва. Процесът е следният - обработеното в зоната на действие на оптимизатора гориво изгаря напълно /освен това подобрената искра запалва по-добре сместа/, ламбда сондата отчита намалено ниво на кислород в изходящите газове - естествен резултат на подобреното изгаряне. Вследствие на това компютърът с стреми да възобнови стехиометричното съотношение гориво-въздух, заложено фабрично в него и намалява дължината на горивните импулси, или казано по друг начин - инжекторното време /времената на дюзите/. Това естествено пряко води до намаляване на разхода на гориво, без да се влияе негативно върху мощността на двигателя.
       При обикновените газови уредби няма обратна връзка, защото ламбда сондата се изключва от веригата изкуствено още в газовия сервиз чрез емулатор или дистанционна втулка и съответно тя не работи коректно. Поради това в този случай след монтажа на оптимизатор и изминаването на първоначалните 50-60 км се налага регулиране на изпарителя, за да се превърне новосъздадената мощност в икономия чрез физическо, ръчно намаляване на горивото.
И при двата вида газови уредби важи правилото, че ако се търси пълният ефект трябва към уредбата да има аванспроцесор /ТАП/ с настройка на предварението още +3 градуса спрямо стандартната за пропан-бутан или метан. Без аванспроцесор ефектът е занижен с около една трета. Аванспроцесорът се инсталира от сервизите, монтиращи газови уредби и е важен, защото газовите горива по принцип горят по-бавно от бензина. За да се запази мощността на двигателя и доброто изгаряне, естествено се налага настройката на запалването, заложена в бензиновия компютър да се коригира с необходимата за съответното газово гориво.

11.        Подходящ ли е продуктът за камиони, автобуси, други видове транспортни средства?
       Да - при положение, че са с дизелови двигатели снабдени с ламбда сонда и системата им за обратна връзка с качеството на изгаряне работи коректно. Това са всички, произведени след 2005 г. и някои в периода 2003-2005 г. Също така автобуси и камиони на пропан-бутан и метан, дори дизелови корабни уредби, генератори на електричество и др. Като се имат предвид големия пробег и по-високият разход на гориво при тях, инвестицията за закупуване на горивен оптимизатор ще се изплати за броени дни. Естествено, при големи обеми двигатели със специфично приложение се налага изработката на оптимизатор със съответните параметри. За съжаление, забелязваме от практиката ни, че все повече модели камиони са с блокирана обратна връзка и софтуерно заложени ограничения за самонастройка на двигателя за работа на по-бедна смес. Това води до минимизиране на ефекта от оптимизаторите ни, както и от всякакви други устройства ползващи самонастройка на двигателя през ламбда сондата. Не е напълно ясно защо се прави това от производителите, но естествено може да се промени чрез софтуерна намеса. Ние не можем да я направим, но при желание за съдействие от страна на производител на двигатели това ще доведе до изключителни резултати и водеща негова позиция в бранша. Готови сме за сътрудничество, разговори и практически тестове в тази насока.
  
12.        Реже ли се нещо по колата, демонтира ли се, налага ли се намеса на специалисти от автосервиз при монтажа на оптимизатора?
       Не - технологията е тотално неинвазивна и монтажът на модулните кутии на оптимизатора К3 е външно върху акумулатора, въздушния филтър и газовата бутилка/резервоара. Като вариант съществува и монтаж върху горивопровода, при невъзможност да се залепи модулна кутия на резервоара. Ненамесата в конструкцията на колата позволява използването и на двата вида оптимизатори К3 и К2 при гаранционни автомобили. Кутиите на К3 лесно могат да се монтират/демонтират от неспециалист в рамките на 5 минути. Не е необходима консултация в автосервиз, освен ако се донастройва изпарител или променят настройки в софтуера при газови уредби.
Моделът К2 изисква да се знае кой точно е горивопроводът, отиващ към двигателя. Лесно може да се монтира/демонтира на него от неспециалист в разстояние на 3-5 минути чрез използването на пластмасовите връзки от комплекта и плътно сближаване на двете части от конструкцията.

13.        Къде се разполага оптимизаторът - изисквания за правилен монтаж?
При оптимизатора К3 стандартният монтаж включва залепването на две модулни кутии върху стените или повърхността на акумулатора, в близост до плюс клемата. Останалите две кутии се залепват на вертикалната стена на резервоара в долната му част, през 10-30 см една от друга. Мястото трябва добре да се почисти предварително със спирт, за да има добър контакт. Модулните кутии на оптимизатора К3 имат на активната си страна двойнолепяща лента от най-висок клас, модел 3M-VHB, осигуряваща здравина на залепване над 10 кг, което е напълно достатъчно. При газови бутилки двете кутии се залепват в долната част на газовата бутилка през 20-30 см. И при двата монтажа /на резервоара или бутилката/ трябва да се има предвид, че от вътрешната страна на стената е добре да има винаги гориво, за постигане на максимален ефект. При газови бутилки над 30 литра и по-рядко зареждане с гориво е възможен и монтаж на само една кутия там, а останалите три се залепват на акумулатора. При акумулатори в защитен кожух и невъзможност за монтаж там на повече от една модулна кутия /отгоре/, две от тях се залепват директно на въздушния филтър /за предпочитане на хоризонталната повърхност на сменяемия филтърен елемент/.        
При оптимизатора К2 единственото необходимо нещо е прав участък от горивопровода, с дължина 9 см, в близост до двигателя /при газ и метан - около бутилката/ и място с размери 9/8/4 см, за да се събере оптимизаторът. Няма значение дали разположението му е вертикално, хоризонтално или наклонено, стига посоката на движение на горивото да е като указаната със стрелките върху корпуса му.

14.        Има ли нужда от допълнителна настройка на автомобила или някакви промени по конструкцията му?
       При автомобили с бензинови и дизелови двигатели колата се самонастройва автоматично чрез системата за обратна връзка ламбда-сонда - компютър. При инжекционни пропан--бутанови и метанови уредби с връзка с бензиновата ламбда-сонда също има самонастройка, но е важно и да се донастрои предварението на запалването чрез ТАП /аванспроцесор/, като се добавят към стандартната настройка още + 3 градуса. За пропан-бутан и метан това са най-общо казано +15 градуса на високи обороти, които се залагат чрез ключетата на аванспроцесора. При обикновени уредби освен настройката на предварението с ТАП се налага и реглаж на изпарителя след преминаването на първоначални 50-60 км., в които оптимизаторът К3 се задейства с пълен ефект.

15.        Влияе ли по някакъв начин отрицателно на автомобила, необходимо ли е допълнително по-често обслужване или подмяна на консумативи - масло, филтри и др?
       Не. По данни от клиенти /събрани през последните три години/, времето на годност на консумативите и маслото се увеличава и смяната им се налага по-рядко. Свещите остават бели и без нагар. Тези резултати са естествено следствие от подобрената работа на двигателя и намаленото вътрешно триене и загуби.

16.        Намалява ли се мощността на колата при реализирането на икономия на гориво след монтажа на оптимизатор?
       Ако колата се самонастройва /при бензинови и дизелови двигатели с ламбда сонда/ мощността дори се увеличава, защото ефектът от оптимизираното гориво като цяло е около 35%, но колата го усвоява 18-22%. Останалите 10% се проявяват като мощност. При газови и метанови уредби има възможност за цялостно преобразуване на ефекта в икономия чрез донастройка на изпарител, донастройка на предварението и т.н. - затова там може да се постигне икономия 32-35% при запазване на същата мощност.   

17.        Защо продуктът е разработен точно в тази форма и вид?
       При конструирането на оптимизатора са заложени предварително следните изисквания:
-   Външен лесен монтаж, от неспециалист. При К3 просто почиствате повърхността на акумулатора и резервоара/бутилката, премахвате защитните ленти от кутиите, залепвате и това е. При К2 почиствате горивопровода, сближавате двете половини, стягате с приложените пластмасови връзки /съобразявайки посоката на движение на горивото със стрелките на корпуса/  и това е.
-   Малък размер, лекота и здравина. Комплектът на К3 се състои от 4 бр модулни кутии със размери 6/4/2 см, тежки около 60 грама всяка.  Оптимизаторът К2 е с размери 90/75/35 мм и тегло 130 грама. И двата оптимизатора са с капсулирана конструкция.
-   Необслужваемост и липса на консумативи или захранване. Не се изискват никакви грижи след монтажа, нито прегледи или поддръжка.
-   Дълговечност. Оптимизаторът е херметичен и достатъчно здрав, за да ви служи над 10-15 години - за което време ще се е изплатил десетки и дори стотици пъти от икономията на гориво. По принцип в света няма вечни неща, но той на практика може да се ползва за неограничен срок. Първите ни прототипи са вече на над пет години и не показват забележими промени като външен вид, здравина или функционалност.

18.        Колко и какви автомобили в момента карат с оптимизатор?
       Към момента /юли 2014 г./ - над 1200 автомобила от всякакви марки, гориво и горивни уредби ползват двете наши модификации горивен оптимизатор - по-големия, но по-ранна версия К1, подобрената версия К2 и най-новия модулен К3. До края на 2014 година планираме клиентите ни да надхвърлят 3000. Още сме в началото, но технологията е с голямо бъдеще - надяваме се до няколко години повечето автомобили в страната да бъдат оборудвани с горивни оптимизатори.

19.        Как се проявява действието на оптимизатора върху автомобила - има ли и кои са видимите с просто око признаци и промени в работата на двигателя?
       На първо място, двигателят утихва забележимо. Усеща се повишена еластичност, лесно набиране на скорост, забележимо увеличаване на мощността на висока предавка при ниска скорост, увеличен въртящ момент. Колата върви доста по-добре в сравнение с преди поставянето на оптимизатора. Субективно погледнато, всико това допринася за силно повишения комфорт и радост от шофирането.
Икономията на гориво постепенно се увеличава до изминаването на средно 50-60 км., когато ефектът се стабилизира близо до максимума. Допълнително още няколко процента икономия и повишаване на мощността се получават след изминаване на 1200-1500 км., когато ефектът вече е на максимума. 

20.        Кои са приликите и разликите на оптимизаторите от серия К със съществуващите подобни изделия?
       По отношение на ефективността, прилики няма. Просто нашия продукт работи, а другите или нямат въобще, или имат слаб ефект в рамките на статистическата грешка /3-5%/.
Относно монтажа - примерно половината от масовите подобни устройства се монтират като нашия оптимизатор К2 външно на горивопровода, а другата половина - подобно на горивен филтър. С това външните прилики с тези от първата група свършват. Оптимизаторът К3 няма познат аналог като сила и ефективност, както и по начин на въздействие върху двигателя..
Като цяло, нашите продукти работят на коренно различен принцип от другите. Съществуват още няколко такива с ефективност примерно наполовина на този на К2, които се разпространяват основно в Германия. Качествата им обаче са силно зависими от променливите при методиката на производство и няколко външни експлоатационни фактора /влажност, температура и т.н./, влиянието на които там е значително. Тези недостатъци са отчетени при разработването на нашите оптимизатори и са избегнати още в принципната конструкция.

21.        Продуктът отговаря ли на изискванията за производство и разпространение, има ли необходимите документи, изисквани от законодателството на България и ЕС?
       Оптимизаторите ни К2 и К3 спадат към категорията "аксесоари" съгласно хармонизираните стандарти на ЕС.  Поради естеството си на безопасни продукти, те не са в обхвата на никакъв разрешителен режим, който налага специално сертифициране. Ние като производител издадохме необходимите декларации за съответствие с хармонизираните европейски стандарти и техническо досие към тях, които ни позволяват СЕ маркировка.

22.        Защо цената на оптимизаторите е такава, каквато е в момента? Не може ли да е по-ниска?
       Цената на продуктите ни в момента е формирана съгласно себестойността и направените разходи за производство. Ако се определя на пазарен принцип и според полезния си ефект, би трябвало цената както на горивния оптимизатор К2, така и на К3 да е над 400 лв. /за по-детайлна справка вижте и следващия въпрос/. С оглед на по-широкото разпространение на продукта засега ние като производители изкуствено задържаме цената им на ниво повече от два пъти по-ниско от естественото. Разбира се, това е временно и не може да продължава вечно. Все пак - засега крайната клиентска цена на К2 е само 170 лв., а на комплекта К3 - 160 лв, при директна продажба от нас на краен клиент. Побързайте.

23.        Срок за изплащане от икономията на гориво?
       Естествено, това много зависи от средния разход на автомобила и вида гориво което ползва. Най-общо това може да се изчисли като функция от изминатите километри, при средни по обем двигатели:

С дизелови и бензинови - пробег от 5-6 хил. км., при средна икономия 1,2л/100 км, или 3,12 лв/100 км. Това е при цени на обикновените горива /2,50-2,60 лв/литър - юли 2014 г./, които със сигурност ще растат в бъдеще.

С пропан-бутанови уредби - 6-7 хил. км /при наличие на аванспроцесор/
Цена на пропан-бутана в момента - 1,17 лв/л. Икономията тук е 1,6-2л/100 км, или средно 1,9-2,3 лв/100 км.

С метанови уредби - 7-8 хил. км. /при наличие на аванспроцесор/
Средна цена на метана в момента - 1,60 лв/кг. Икономията тук е 1,3-1,6 кг/100 км, или средно 2,3 лв/100 км.

За сравнение:
1. Една качествена пропан-бутанова уредба се изплаща средно за 15 хил. км спрямо използването на бензин, метанова - за над 20 хил. км. Необходимите километри за изплащане на оптимизатора са  наполовина на пропан-бутанова уредба, а спрямо метанова - три пъти по-малко.
2.  Инвестицията при газовите уредби е средно между 1000 и 1500 лв. - а при оптимизатора К3 е 6-11 пъти по-малка - в момента 160 лв.
3. Абсолютният плюс на нашата технология е, че оптимизаторът може да се ползва като допълнителна екстра към съществуваща газова или метанова уредба. Той не само е тяхна евтина алтернатива, но и още едно намаляващо разхода решение, при вече монтирани такива. 
4. При съвременни дизелови комънрейли просто няма никакъв друг добре работещ вариант за намаляване на разхода на гориво, освен монтаж на горивен оптимизатор. Газодизелови доработки на двигателя или водородни клетки са доста по-скъпи, проблемни и ненадеждни - а освен това изискват поддръжка и консумативи.

Забележка:
За автомобили на LPG и CNG без аванспроцесор ефективността пада с една трета, до почти двойно - ефектът е в рамките на 17-20%.  Поради спецификата на изгаряне на тези горива, ТАП /аванспроцесорите/ силно се препоръчват и без да се монтира оптимизатор, но при комбинация от двете устройства ефектът нараства значително, до максималните 32-35% икономия при еднаква мощност. Като пример с абсолютни цифри - сравнително малък автомобил /Рено Меган Коуч/ с метанов инжекцион и настроен правилно аванспроцесор намали разхода си при извънградско движение от 4,5 на 3 кг метан/100 км или 33%, при нормалния си скоростен режим.
 
24.        Срок на годност?
       На практика неограничен. Все пак в момента сме сложили един формален срок от 5 години в гаранционната карта, като вероятно при модернизиране на технологията на производство ще го увеличим на поне 10 /десет/ години.

25.        Какви гаранции има продуктът?
       Обща гаранция за качество - 5 /пет/ години, при спазване на условията в гаранционната карта.
Безусловна гаронция за връщане на парите за покупката при неудовлетвореност на клиента - 1 /един/ месец.
Смятаме, че срокът е достатъчен, за да разберете сами дали продуктът работи добре или не. Евентуално връщане може да стане с наложен платеж по куриер или по друг удобен за вас начин, уговорен по телефона .
И двете се зачитат от датата на покупката и коректно попълване на гаранционната карта в комплекта. Надяваме се, че с тези достатъчно дълги по срок гаранции ще удовлетворим и най-взискателните клиенти.

26.        Как и откъде да си купя горивен оптимизатор?
       Поръчка можете да направите във формата за контакти в сайта ни, по електронна поща или по телефона. При доставка чрез куриер са ни необходими име, адрес и телефон за връзка. Работим предимно с Еконт и Спиди, с наложен платеж, като куриерските разходи са за сметка на клиента. В стандартния случай оптимизаторът ви ще е при вас още на другия ден - за целта поддържаме достатъчна складова наличност.

27.        Имате ли дистрибуторска мрежа, осигуряваща консултации и монтаж?
       Дистрибуторската ни мрежа се изгражда в момента. Поне досега, с цел избягване на недоразумения с цените или неточна информация за продукта, както и за по-пряк контакт с клиента, предпочитахме да работим директно. Все пак, имаме начални работни контакти с наши представители в София, Варна и Плевен. Отворени сме за преговори с всеки компетентен и отговорен партньор, който би желал да работи с нас.
       За безплатни консултации и въпроси относно горивния оптимизатор винаги може да ни търсите на посочените /в раздел "Контакти" в сайта ни/ телефони и електронна поща. Относно монтажа - можете да го направите сами или в най-близкия сервиз, следвайки точно инструкцията, приложена в комплекта.


1. Каква е ползата от оптимизатора и какво всъщност прави той?
2. Какъв е точният ефект от приложението на горивния оптимизатор К3 ?
3. При всички ли автомобили и видове горива работи оптимизаторът?
4. Ефектът веднага ли се забелязва, могат ли да се отчитат резултати непосредствено след монтажа на оптимизатора?
5. Има ли специфични случаи, при които оптимизаторът е с намалена ефективност?
6. Защо като действа така добре горивният оптимизатор, все още не се използва от автомобилопроизводителите?
7. Защо точно вашият оптимизатор работи добре, а останалите подобни устройства на пазара не?
8. Кой и къде произвежда горивния оптимизатор, кои са причините наложили разработката му?
9. На какъв принцип е основано действието му?
10. Какви особености има при газови уредби - пропан-бутан и метан?
11. Подходящ ли е продуктът за камиони, автобуси, други видове транспортни средства?        
12. Реже ли се нещо по колата, демонтира ли се, налага ли се намеса на специалисти от автосервиз при монтажа на оптимизатора?
13. Къде се разполага оптимизаторът - изисквания за правилен монтаж?
14. Има ли нужда от допълнителна настройка на автомобила или някакви промени по конструкцията му?
15. Влияе ли по някакъв начин отрицателно на автомобила, необходимо ли е допълнително по-често обслужване или подмяна на консумативи - масло, филтри и др?
16. Намалява ли се мощността на колата при реализирането на икономия на гориво след монтажа на оптимизатор?
17. Защо продуктът е разработен точно в тази форма и вид?
18. Колко и какви автомобили в момента карат с оптимизатор?
19. Как се проявява действието на оптимизатора върху автомобила - има ли и кои са видимите с просто око признаци и промени в работата на двигателя?
20.  Кои са приликите и разликите на оптимизаторите от серия К със съществуващите подобни изделия?
21. Продуктът отговаря ли на изискванията за производство и разпространение, има ли необходимите документи,  изисквани от законодателството на България и ЕС?
22. Защо цената на оптимизаторите е такава, каквато е в момента? Не може ли да е по-ниска?
23. Срок за изплащане от икономията на гориво?
24. Срок на годност?
25.  Какви гаранции има продуктът?
26.  Как и откъде да си купя горивен оптимизатор?
27.  Имате ли дистрибуторска мрежа, осигуряваща консултации и монтаж?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кадуцеус България ЕООД 2014. Всички права запазени.
Начало            Модел K3           Модел K2            Галерия                Контакти              Въпроси/Отговори
Please choose your language
Моля, изберете език